วิธีการสั่งซื้อ

วิธีการสั่งซื้อรั้วบ้าน - รั้วเหล็กสำเร็จรูป

   1) เลือกรั้วบ้านตาม Model ของ Material Brand หรือ สั่งทำตามแบบ ( หากสั่งทำตามแบบ ลูกค้าจะต้องเขียนแบบมือคร่าวๆให้ทางบริษัท หรือ สามารถให้เซลล์เข้าไปดูหน้างาน กรณีอยู่ในโซนที่เซลล์วิ่งงาน)

   2) เลือกขนาดของรั้วบ้าน ตามขนาด ของ Material Brand หรือ ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ 

   3) เลือกสีตามแคตตาล็อคของ Material Brand ทางบริษัทใช้สีของ Jotun เป็นสี power coating สีอบอุตสาหกรรม

     - กระบวนการพ่นสี ทาง Material Brand มีโรงงานพ่นสีฝุ่น power coating โดยผ่าน quality check ความหนาสี และความคงทนสี โดยสามารถดูผ่านเว็ปไซต์ www.mae-painting.com เพิ่มเติมได้

   4) ทางลูกค้าเลือกติดตั้ง

     4.1) ลูกค้าติดตั้งเอง ทาง Material Brand ส่งของให้หน้างาน

     4.2) ใช้บริการจาก Material Brand ติดตั้งให้ ลูกค้ากรุณาส่งแผนที่หน้างาน และ ส่งรูปหน้างาน ให้ประกอบการพิจารณาติดตั้ง

 

แคตตาล็อคสีรั้วบ้าน รั้วเหล็กสำเร็จรูป

 

Visitors: 211,485