ประตูรั้วสแตนเลส : DR-A


ประตูรั้วบ้านสแตนเลส

ความสูงประตู 1,1.2,1.5 และ 2 เมตร

Model DR-A-01

Model DR-A-01 ประตูรั้วสแตนเลส Hความสูง(ม.) Lความยาว(ม.) พื้นที่(ตร.ม.) รูปแบบเปิด-ปิด
DR-A-011 ประตูรั้วสแตนเลส 1 3 3 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-A-012 ประตูรั้วสแตนเลส 1 4 4 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-A-013 ประตูรั้วสแตนเลส 1 6 6 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-A-014 ประตูรั้วสแตนเลส 1.2 3 3.6 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-A-015 ประตูรั้วสแตนเลส 1.2 4 4.8 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-A-016 ประตูรั้วสแตนเลส 1.2 6 7.2 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-A-017 ประตูรั้วสแตนเลส 1.5 4 6 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-A-018 ประตูรั้วสแตนเลส 1.5 6 9 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-A-019 ประตูรั้วสแตนเลส 1.5 7 10.5 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-A-0110 ประตูรั้วสแตนเลส 2.0 5 10 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-A-0111 ประตูรั้วสแตนเลส 2.0 6 12 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-A-0112 ประตูรั้วสแตนเลส 2.0 8 16 บานเลื่อนเดี่ยว

 


 

ประตูรั้วบ้านสแตนเลส

ความสูงประตู 1,1.2,1.5 และ 2 เมตร

Model DR-A-02

 

Model DR-A-02 ประตูรั้วสแตนเลส Hความสูง(ม.) Lความยาว(ม.) พื้นที่(ตร.ม.) รูปแบบเปิด-ปิด
DR-A-021 ประตูรั้วสแตนเลส 1 3 3 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-A-022 ประตูรั้วสแตนเลส 1 4 4 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-A-023 ประตูรั้วสแตนเลส 1 6 6 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-A-024 ประตูรั้วสแตนเลส 1.2 3 3.6 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-A-025 ประตูรั้วสแตนเลส 1.2 4 4.8 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-A-026 ประตูรั้วสแตนเลส 1.2 6 7.2 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-A-027 ประตูรั้วสแตนเลส 1.5 4 6 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-A-028 ประตูรั้วสแตนเลส 1.5 6 9 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-A-029 ประตูรั้วสแตนเลส 1.5 7 10.5 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-A-0210 ประตูรั้วสแตนเลส 2.0 5 10 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-A-0211 ประตูรั้วสแตนเลส 2.0 6 12 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-A-0212 ประตูรั้วสแตนเลส 2.0 8 16 บานเลื่อนเดี่ยว

 


 

Visitors: 211,495