ประตูรั้วสแตนเลส : DR-B

ประตูรั้วบ้านสแตนเลส

ความสูงประตู 1,1.2,1.5 และ 2.0 เมตร

Model DR-B-01

 

 

Model DR-B-01ประตูรั้วสแตนเลสHความสูง(ม.)Lความยาว(ม.)พื้นที่(ตร.ม.)รูปแบบเปิด-ปิด
DR-B-011ประตูรั้วสแตนเลส133บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-012ประตูรั้วสแตนเลส144บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-013ประตูรั้วสแตนเลส166บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-014ประตูรั้วสแตนเลส1.233.6บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-015ประตูรั้วสแตนเลส1.244.8บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-016ประตูรั้วสแตนเลส1.267.2บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-017ประตูรั้วสแตนเลส1.546บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-018ประตูรั้วสแตนเลส1.569บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-019ประตูรั้วสแตนเลส1.5710.5บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-0110ประตูรั้วสแตนเลส2.0510บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-0111ประตูรั้วสแตนเลส2.0612บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-0112ประตูรั้วสแตนเลส2.0816บานเลื่อนเดี่ยว

 


 

ประตูรั้วบ้านสแตนเลส

ความสูงประตู 1,1.2,1.5 และ 2 เมตร

Model DR-B-02

Model DR-B-02ประตูรั้วสแตนเลสHความสูง(ม.)Lความยาว(ม.)พื้นที่(ตร.ม.)รูปแบบเปิด-ปิด
DR-B-021ประตูรั้วสแตนเลส133บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-022ประตูรั้วสแตนเลส144บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-023ประตูรั้วสแตนเลส166บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-024ประตูรั้วสแตนเลส1.233.6บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-025ประตูรั้วสแตนเลส1.244.8บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-026ประตูรั้วสแตนเลส1.267.2บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-027ประตูรั้วสแตนเลส1.546บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-028ประตูรั้วสแตนเลส1.569บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-029ประตูรั้วสแตนเลส1.5710.5บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-0210ประตูรั้วสแตนเลส2.0510บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-0211ประตูรั้วสแตนเลส2.0612บานเลื่อนเดี่ยว
DR-B-0212ประตูรั้วสแตนเลส2.0816บานเลื่อนเดี่ยว

 


 

Visitors: 160,092