ประตูรั้วสแตนเลส : DR-C

ประตูรั้วบ้านสแตนเลส

ความสูงประตู 1,1.2,1.5 และ 2.0 เมตร

Model DR-C-01

Model DR-C-01ประตูรั้วสแตนเลสHความสูง(ม.)Lความยาว(ม.)พื้นที่(ตร.ม.)รูปแบบเปิด-ปิด
DR-C-011ประตูรั้วสแตนเลส133บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-012ประตูรั้วสแตนเลส144บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-013ประตูรั้วสแตนเลส166บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-014ประตูรั้วสแตนเลส1.233.6บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-015ประตูรั้วสแตนเลส1.244.8บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-016ประตูรั้วสแตนเลส1.267.2บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-017ประตูรั้วสแตนเลส1.546บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-018ประตูรั้วสแตนเลส1.569บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-019ประตูรั้วสแตนเลส1.5710.5บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-0110ประตูรั้วสแตนเลส2.0510บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-0111ประตูรั้วสแตนเลส2.0612บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-0112ประตูรั้วสแตนเลส2.0816บานเลื่อนเดี่ยว

 


 

ประตูรั้วบ้านสแตนเลส

ความสูงประตู 1,1.2,1.5 และ 2.0 เมตร

Model DR-C-02

 

Model DR-C-02ประตูรั้วสแตนเลสHความสูง(ม.)Lความยาว(ม.)พื้นที่(ตร.ม.)รูปแบบเปิด-ปิด
DR-C-021ประตูรั้วสแตนเลส133บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-022ประตูรั้วสแตนเลส144บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-023ประตูรั้วสแตนเลส166บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-024ประตูรั้วสแตนเลส1.233.6บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-025ประตูรั้วสแตนเลส1.244.8บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-026ประตูรั้วสแตนเลส1.267.2บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-027ประตูรั้วสแตนเลส1.546บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-028ประตูรั้วสแตนเลส1.569บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-029ประตูรั้วสแตนเลส1.5710.5บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-0210ประตูรั้วสแตนเลส2.0510บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-0211ประตูรั้วสแตนเลส2.0612บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-0212ประตูรั้วสแตนเลส2.0816บานเลื่อนเดี่ยว

 


 

Visitors: 160,092