ประตูรั้วสแตนเลส : DR-C


ประตูรั้วบ้านสแตนเลส

ความสูงประตู 1,1.2,1.5 และ 2.0 เมตร

Model DR-C-01

Model DR-C-01 ประตูรั้วสแตนเลส Hความสูง(ม.) Lความยาว(ม.) พื้นที่(ตร.ม.) รูปแบบเปิด-ปิด
DR-C-011 ประตูรั้วสแตนเลส 1 3 3 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-012 ประตูรั้วสแตนเลส 1 4 4 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-013 ประตูรั้วสแตนเลส 1 6 6 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-014 ประตูรั้วสแตนเลส 1.2 3 3.6 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-015 ประตูรั้วสแตนเลส 1.2 4 4.8 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-016 ประตูรั้วสแตนเลส 1.2 6 7.2 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-017 ประตูรั้วสแตนเลส 1.5 4 6 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-018 ประตูรั้วสแตนเลส 1.5 6 9 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-019 ประตูรั้วสแตนเลส 1.5 7 10.5 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-0110 ประตูรั้วสแตนเลส 2.0 5 10 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-0111 ประตูรั้วสแตนเลส 2.0 6 12 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-0112 ประตูรั้วสแตนเลส 2.0 8 16 บานเลื่อนเดี่ยว

 


 

ประตูรั้วบ้านสแตนเลส

ความสูงประตู 1,1.2,1.5 และ 2.0 เมตร

Model DR-C-02

 

Model DR-C-02 ประตูรั้วสแตนเลส Hความสูง(ม.) Lความยาว(ม.) พื้นที่(ตร.ม.) รูปแบบเปิด-ปิด
DR-C-021 ประตูรั้วสแตนเลส 1 3 3 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-022 ประตูรั้วสแตนเลส 1 4 4 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-023 ประตูรั้วสแตนเลส 1 6 6 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-024 ประตูรั้วสแตนเลส 1.2 3 3.6 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-025 ประตูรั้วสแตนเลส 1.2 4 4.8 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-026 ประตูรั้วสแตนเลส 1.2 6 7.2 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-027 ประตูรั้วสแตนเลส 1.5 4 6 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-028 ประตูรั้วสแตนเลส 1.5 6 9 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-029 ประตูรั้วสแตนเลส 1.5 7 10.5 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-0210 ประตูรั้วสแตนเลส 2.0 5 10 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-0211 ประตูรั้วสแตนเลส 2.0 6 12 บานเลื่อนเดี่ยว
DR-C-0212 ประตูรั้วสแตนเลส 2.0 8 16 บานเลื่อนเดี่ยว

 


 

Visitors: 211,496